18. 8. 2015

Vláda na svém posledním jednání v červenci schválila materiál „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Ten obsahuje i poměrně obsáhlou část o nových legislativních opatřeních, která je třeba přijmout. Já osobně ale nevidím ani tak problém v nedostatečné legislativě, jako spíše v jejím uplatňování.

Pracovně se setkávám s konkrétní situací: Velké nadnárodní výrobní společnosti, které vyrostly na průmyslových zónách, odvádějí dešťovou vodu ze zpevněných ploch a střech, do kanalizací průmyslových zón, které vlastní a provozují vodárenské společnosti. Za odvedení dešťové vody tyto firmy odvádějí vodárenské společnosti platby, vypočítané na základě rozlohy zpevněných ploch a průměrného ročního úhrnu srážek. Pro představu – u firem o rozloze menšího hypermarketu se jedná řádově o statisíce korun ročně. Tato dešťová voda následně končí po pár stech metrech v nějaké místí vodoteči (náklady pro vodárenskou společnost minimální, zisky maximální).

Jak je možné, že na průmyslových zónách vlastněných často přímo městy nebo krajem nejsou dodržovány požadavky zákona o vodách, který přímo ukládá využít zasakování dešťových vod v místě spadu před jejich odvedením kanalizací? Za to, že vodárenská společnost vybere na tomto způsobu „likvidace“ dešťových vod ročně možná desítky miliónů, zmíněný kraj a obce vynaloží několikanásobně větší peníze na protipovodňová opatření a na likvidaci následků přívalových povodní. Ty vznikají často v důsledku rozvodnění právě těch malých vodních toků, do kterých jsou kanalizací svedeny dešťové vody z desítek hektarů vybetonovaných ploch.

I bez dalších dotací a investic lze efektivně nakládat s vodou a snižovat jak následky sucha, tak povodní. Musí být ale vůle ze strany úřadů vyžadovat po investorech to, co ukládá legislativa a nepodléhat lobby vodárenských a kanalizačních společností. Těm investorům rozhodně nebude vadit to, že už v rámci projektu výstavby bude počítáno se zasakováním dešťových vod v areálu. Ušetří totiž nemalé finanční prostředky na poplatcích za odvod dešťových vod a naší krajině to prospěje.