1. 2. 2021

Prvního února 2021 podepsalo PRO! Ústí, jehož jsou Zelení součástí, memorandum o koaliční spolupráci se stranami ANO, ODS a Pro zdraví a sport. Získalo tím zásadní podíl na vedení statutárního města Ústí nad Labem, kde naši radní obsadí třetinu devítičlenné rady. 

„Již na prosincovém jednání zastupitelstva, které omezilo pravomoci rady, jsem avizovala, že z hlediska PRO! Ústí se jedná o dočasné řešení a budeme hledat způsob, jak zajistit, aby město opět mělo funkční vedení. Jako jedna ze dvou nejsilnějších stran v zastupitelstvu jsme logicky usilovali o to, abych se na vedení města podíleli,“ prohlásila lídryně hnutí Karolína Žákovská. Dnes už bývalá koalice ztratila během minulého roku svou těsnou většinu i schopnost se domluvit. Rozvoj města očividně stagnoval.

Misí nových radních za PRO! Ústí je, aby se konečně v ústeckých ulicích promítly projekty, které zlepší život jejich obyvatel i pověst Ústí navenek. Do koaličním spolupráce vstupujeme s jasným plánem věcí a projektů, které chceme stihnout ještě v tomto volebním období. O tom svědčí i podrobné memorandum o koaliční spolupráci. To například zajišťuje zřízení Kanceláře architekta města, omezení hazardu, rekonstrukce labského nábřeží, přípravu projektů pro evropské dotace postiženým regionům těžbou aj. (viz Memorandum).

Uvědomujeme si, že nevstupujeme do snadné situace. Do konce volebního období zbývá něco málo přes rok a půl, současná pandemie velmi omezuje fungování města a zároveň musíme počítat se zásadně sníženým rozpočtem. Nechceme ale, aby Ústí promarnilo další rok a půl.

Do Rady města nevysíláme jen politické zástupce, ale zároveň odborníky na dané gesce. Ekonomka Eva Outlá na pozici první náměstkyně se celý život věnuje financím a dva roky stála jako starostka v čele obvodu Střekov. Jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů Martin Hausenblas bude mít jako náměstek na starost i strategický rozvoj. Pozici neuvolněného radního pro kulturu zaujme známý historik a patriot Martin Krsek.