8. 2. 2018

Ve středu 7. února se v zasedací místnosti ústeckého magistrátu konal seminář pro veřejnost nazvaný Informace k přípravě návrhu Zadání nového Územního plánu Ústí nad Labem. Územní plán města byl schválen v roce 2011 a od prvopočátku se v podstatě nikomu nelíbil. I proto se velmi brzy začalo mluvit o plánu novém, definitivně jeho vytvoření posvětilo současné zastupitelstvo v závěru roku 2015. Kam jsme se za více jak dva roky dostali? Nikam daleko…

Abychom ve zkratce shrnuli základní informace: nejprve je potřeba vypracovat zadání, podle kterého se bude připravovat návrh, pak se zpracovává návrh (zhruba dva roky, když jde vše podle plánu), a po jeho představení se opět nějaký čas (v ideálním případě další dva až tři roky) dotváří do doby, než je konečně schválen. Nový územní plán Ústí nad Labem se stále nachází ve fázi přípravy zadání. První rok od schválení pořízení tohoto plánu se toho totiž moc nedělo, až do doby, než rada města jmenovala expertní skupinu, která má za úkol s přípravou zadání pomoci. Momentálně se připravuje celá řada studií, které mají tvořit podklad pro tvorbu zadání. Hotové by to vše mělo být zhruba za rok, což je hodně optimistický scénář, protože na mnoha studiích se ještě nezačalo vůbec pracovat.

Semináře se zúčastnilo zhruba padesát lidí, nicméně naprostou většinu tvořili obyvatelé Vaňova, kteří se přišli ujistit, že nový územní plán nebude počítat s průmyslovými překladišti na břehu Labe, proti kterým již několik let bojují. Debata o Vaňově sice byla důležitá, ale mimo program semináře, jehož narušení tímto tématem se již nepodařilo napravit a po zhruba dvou hodinách po začátku skončil.

Z programu se nedostalo na jeden důležitý bod, a tím byla prezentace zmíněných podkladových studií k územnímu plánu (těch již hotových). Zmíněny byly pouze okrajově, bez detailů, bez možnosti reagovat. Objevují se v nich přitom závažné věci. Například demografická studie v nejhorší variantě tvrdí, že v následujících dvaceti letech může z Ústí nad Labem zmizet až dvacet tisíc obyvatel. Dopravní podklady stále uvažují o většině kontroverzních staveb, které jsou v územním plánu z roku 2011. Byly to právě tunely a estakády kolem města s dvěma novými mosty přes Labe, které spustily snahy tento územní plán shodit ze stolu a začít od znovu. Pracuje se s nimi však dále, pouze přibyly další dopravní stavby, a to stanice a dráha VRT a tunel spojující oblast západního nádraží s Krásným Březnem.

Schválení zadání bude jedním z prvních velkých úkolů pro nové zastupitelstvo, jež se bude volit na podzim tohoto roku. Snad bude co nejzelenější.

P.S. Jeho přípravu můžete sledovat na stránkách města Ústí nad Labem.