7. 9. 2017

Zelení ve čtvrtek na tiskové konferenci představili své priority v Ústeckém kraji. Na „restart“ regionu je třeba dohlédnout ze sněmovny.

Čistá příroda nejen v Ústeckém kraji

„Podpora těžkého průmyslu a montoven Ústecký kraj neoživí. Dokud zde bude jedno z nejhorších životních prostředí v Evropě, budou kraj hromadně opouštět perspektivní mladí lidé. Chceme zásadně ve prospěch obcí změnit způsob, jakým se odvádí poplatky z vytěžených nerostů, což se dnes týká uhlí, ale zítra se může týkat lithia. Je také hezké proklamovat snahy o restart kraje, ale pokud budeme mít k událostem, jakou byl požár na skládce společnosti Celio, tak ambivalentní postoj, jaký jsme viděli u krajských i celostátních politiků, těžko se něco změní,” říká k situaci v kraji lídr kandidátky Petr Globočník.

Moderní stát investuje do svých občanů.

„Naše školství se beznadějně zaseklo ve století minulém jak obsahem výuky, tak i formami vzdělávání a samotným řízením resortu. Nemůžeme si dovolit další roky přešlapování na místě, jsou to promarněná školní léta našich dětí. Součástí řešení navrhovaného Zelenými je nejen výrazné zvýšení platů učitelů, ale zejména modernizace výuky s důrazem na rozvoj individuálních kvalit každého žáka a výchovu k aktivnímu a odpovědnému občanství. S tím také úzce souvisí potřeba zkvalitnění a zpřehlednění právní úpravy. Dnes jsme v situaci, kdy princip ‚neznalost práva neomlouvá‘ neplatí, protože se v zákonech nevyznají ani sami právníci. Věřím ve spravedlivější svět a ten začíná v každé zemi v parlamentu, u spravedlivějších zákonů,“ uvádí dvojka ústecké kandidátky Karolina Žákovská, právnička a vysokoškolská pedagožka.

Jistoty a bezpečí

V sociální oblasti vítáme snahy o revitalizaci sídlišť v ohrožených lokalitách, ale zapomíná se na podporu aktivit místních, která je přitom nejdůležitější, má-li se život v dnes vyloučených lokalitách změnit. Nejen v rámci našeho kraje hodlají Zelení zajistit dostupné sociální bydlení a služby i pro ty nejchudší. Zelení se zasadí o zákon o sociálním bydlení a chystají se podpořit obce v nabídce dostupných sociálních bytů a souvisejících služeb, což ukončí současný byznys s chudobou na ubytovnách. V Česku je aktuálně v exekuci více než 800 tisíc lidí, mnozí z nich z důvodu nekalých praktik poskytovatelů úvěrů. To chceme jako Zelení změnit.