19. 1. 2018

O víkendu 20.–21. ledna 2018 se v České Třebové koná Sjezd Strany zelených, na kterém se bude především volit nové vedení strany. Také ústečtí Zelení budou mít ve volbách svého zástupce, respektive zástupkyni. Na pozici 2. či 3. místopředsedkyně, případně řadové členky, kandiduje Karolina Žákovská, právnička, vysokoškolská pedagožka, radní centrálního ústeckého obvodu a členka rady naší základní organizace.

Ve svém představení delegátům zmínila důvody, které ji před více jak čtyřmi lety do našich řad přivedly: „Strana zelených mi byla blízká svým programem (dlouhodobě se věnuji právní ochraně životního prostředí), stěžejním důvodem, proč jsem se rozhodla svým členstvím podpořit právě ji, však byla její hodnotová zakotvenost a autentičnost jejích představitelů. Žádné jiné straně jsem nevěřila tolik jako Zeleným, že svůj program myslí skutečně vážně, že jim jde o odpovědnou správu věcí veřejných, nikoliv o peníze a moc.“

Velkým problémem Zelených v poslední době je neschopnost oslovit veřejnost a srozumitelně ji vysvětlit, o co Zeleným vlastně jde. „Je třeba naučit se komunikovat nepopulární témata, jako jsou omezování spotřeby, pomoc sociálně slabým či respekt k odlišnosti, způsobem, který veřejnost neodradí. Bez intelektuální a morální povýšenosti, autenticky, s pochopením pro obavy a přání lidí,“ říká Karolina.

Na otázku, čemu se chce v předsednictvu věnovat, odpovídá: „Jsem právnička se zaměřením na právo životního prostředí, v PSZ bych se proto chtěla věnovat analýzám právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, včetně legislativního procesu týkajícího se takových předpisů a implementace předpisů EU a mezinárodních smluv, a případné přípravě legislativních návrhů za Zelené. Mluvím anglicky a francouzsky, mohu se tedy podílet na komunikaci se zahraničím. Jako obyvatelka Ústeckého kraje jsem připravena reprezentovat v PSZ hlas regionů, jejichž problémy a zkušenosti jsou mnohdy odlišné od těch pražských.“

Držíme Karolině palce.